Tiểu nhiều trong Chấn thương sọ não nặng
1. Cơ chế
Do tuyến yên hoặc vùng dưới đồi bị phá huỷ, lượng ADH sản xuất ra bị giảm, hậu quả là cơ thể thiếu ADH nên đi đái rất nhiều hay còn gọi là Đái tháo nhạt trung ương.
2. Triệu chứng
a) Tiểu nhiều
Là triệu chứng chính của ĐTN, lượng nước tiểu từ 5 -10l/ ngày, có khi lên đến 15 -20l/ ngày, có khi ít hơn nhưng đặc biệt nước tiểu loãng như nước lã.
b) Khát và uống nhiều
Luôn luôn đi kèm với tiểu nhiều với 3 đặc điểm khát nhiều, không ngừng, không hết khát, nhưng bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng sẽ hôn mê nên không thể uống được do đó có thể dẫn đến tử vong.
Vì vậy cần theo dõi lượng nước tiểu, nồng độ huyết tương và nước tiểu ở bệnh nhân nhằm giúp ngăn ngừa thiếu nước trầm trọng, do ĐTN không được chẩn đoán.
(Rất hiếm khi ĐTN kèm phá hủy trung tâm khát, làm trầm trọng nhanh chóng bệnh cảnh dẫn đến tử vong)