Danh sách học anh văn chuyên ngành

Nhóm Họ và tên Lớp Số điện thoại
01 Nguyễn Việt Thanh YC K35 0944966956
Phan Nguyễn Ngọc YC K35
Trịnh Kiều Loan YC K35
Nguyễn Tường Vân YC K35
Phạm Thị Hồng Nhung YC K36
Trần Thị Tuyết Nhung YC K36
02 Đàm Như Bình YC K35 01287997129
Trương Bỉnh Khang YC K35
Nguyễn Hoàng Việt YC K35
Hồ Thiên Trang YC K35
Nguyễn Thị Phương Yến YC K35
Nguyễn Thị Kim Ngân YC K35
03 Thạch Hoàng Sơn YC K35 0978105300
Thạch Trần Hiểu YC K35
Nguyễn Thị Linh Tâm YC K35
Trần Anh Thư YC K35
Phan Thanh Thảo YC K35
Nguyễn Trần Minh Quân YC K35
Lê Thị Kim Phụng YC K35
04 Nguyễn Tiến Đạt YC K34 0916938198
Lê Thị Diệu YC K34
Nguyễn Thị Kiều Diễm YC K34
Đinh Hải Đăng YC K34
05 Nguyễn Thị Diệu Hiền YD K35 0988434074
Trần Văn Sỹ YD K35
Trịnh Hữu Thảo YD K35
Phạm Thị Diễm Kiều YD K35
Lê Thị Hồng Phúc YD K35
Trần Nguyễn Phương An YC K36
Đỗ Minh Nhật YC K36
06 Vũ Thanh Sơn Nha K35 01259581559
Huỳnh Thanh Trà Giang YC K35
Trương Hoàng Phúc YC K35
Lê Hoang Nha K35
Nguyễn Văn Quẹo YC K35
Nguyễn Vương Anh YB K36
Nguyễn Hoàng Duy YD K36
07 Nguyễn Minh Đức YC K35 01666747552
Bạch Thị Minh Thơ YC K35
Huỳnh Huy Hoàng YC K35
Nguyễn Kim Hồng YC K35
Phạm Thị Trúc Linh YC K35
Đinh Nhã Khoa YC K35
Nguyễn Thanh Vinh YC K35