Trong cơ thể người có một tạng đặc biệt giúp cho hoạt động sống của con người trở nên thuận lợi hơn nhiều, đó chính là bàng quang (bladder). Đây là một tạng rỗng có thể thay đổi hình dạng và kích thước của chính nó để phù hợp với lượng nước tiểu được lọc ra từ thận. Vì vậy, việc biết thêm bất kỳcấu trúc giải phẫu của cơ quan này là điều hiển nhiên. Vậy đâu là Dome và Base của bàng quang?
Bình thường, khi không có nước tiểu bang quang xẹp lại có kích thước chỉ bằng một trái lê (pear). Để tiện giải thích, ta xem bàng quang như là một hình tứ diện tam giác với bốn mặt: mặt trên, mặt đáy và 2 mặt bện.
_ Dome của bàng quang là vùng tam phía trên bàng quang được giới hạn bởi: phía trước là đỉnh bằng quang (nơi mặt trên và 2 mặt bên gặp nhau ở phía trước), phía sau là vị trí 2 niệu quản cắm vào bàng quang. Ở nữ thì “dome” của bàng quang chính là phần diện tích mặt trên bàng quang được tử cung úp lên trên
_ Base của bàng quang là vùng tam giác được giới hạn bởi 2 vị trí nơi niệu quảng cắm vào thành bàng quang, với vị trí bắt đầu của niệu đạo.
Tóm lại, dome của bàng quang là mặt trên của nó. Base của bàng quang là mặt đáy của nó.
Bình thường, khi lượng nước tiểu trong bàng quang khoảng 250-350 ml thì sẽ tạo áp lực lên thành bang quang gây cảm giác mắc tiểu. Trường hợp bất thường, lượng nước tiểu chứa trong bàng quang có thể đạt mức vài lít. Lúc đó bàng quang sẽ to ra và có hình cầu, tuy vậy ta vẫn dễ dàng xác định được vị trí của Dome và Base của nó!