Bạn đang đi lâm sàng Gây mê Hồi sức? Bạn ấn tượng với những Anesthesia Machine to vật vã? Bạn tò mò muốn quậy cho đã tay? Bạn muốn hiểu tường tận cơ chế hoạt động của nó? Vậy thì đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ!!! Trang web Vitural Anesthesia Machine sẽ giúp bạn thỏa mãn khát khao của mình. Bạn sẽ được tự tay khóa mở từng cái van, vặn từng cái núm của hệ thống. Hình ảnh minh họa sống động, chi tiết đến từng phân tử O2. . Just try it.
http://vam.anest.ufl.edu/