[IMG][/IMG]TẾ BÀO LANGERHANS
Trong khắp lớp biểu bì da, chủ yếu ở những vùng bên trên của lớp Malpighi, có những tế bào đặc biệt, được Langerhans mô tả năm 1868, gọi là tế bào Langerhans. Ở những tiêu bản nhuộm bằng HE, người ta thấy tế bào Langerhans là những tế bào có bào tương màu sáng bao quanh một nhân màu rất đậm. Nếu tiêu bản nhuộm bằng chlorua vàng thì tế bào có màu đen, có hình sao hoặc có nhiều nhánh. Các nhánh tế bào nằm ở khỏang gian bào của các tế bào thuộc lớp sợi nhưng không có tghể liên kết để liên kết chúng với những tế bào bên cạnh. Dưới kính hiển vi điện tử ngừoi ta thấy tế bào Langerhans là những tế bào có họat động ẩm bào và thực bào tích cực. Bào tương chứa nhiều túi nhỏ, những hạt đặc hình cầu, đường kính 0,3 micromet và những cấu tạo đặc biệt có màng bọc, dài 150 - 500 nm, rộng 40nm, được gọi là họat Birbeck. Tế bào Langerhans có chức năng phá hủy và trình diện các kháng nguyên (xâm nhập ở da) cho các lympho bào có mặt trong biểu bì. Tế bào Langerhans cũng được tìm thấy tỏng biểu mô niêm mạc miệng, biểu mô niêm mạc âm đạo và trong tuyến ức. Cũng như các tế bào thuộc hệ thống đại thực bào - đơn nhân, tế bào Langerhans có nguồn gốc từ các tế bào nguồn trong tủy xương.
http://chiase.anhso.net/as/09/04/22/14-4875975.jpg
còn đây là hình tế bào Langerhans đang ở trạng thái bảo vệ da:

(theo Mô Học - trường đại học y Hà Nội)