Mỗi sv (y5, y6, ct4) mỗi tuần nộp 1 bệnh án qua mạng. bệnh án có số cell phone để liên lạc khẩn, hình phải được xử lý, bệnh án < 2Mb, có 3-5 câu hỏi thuộc phạm vi bệnh đó. Phải phụ mổ hoặc xem mổ mới được nộp bệnh án. Trong vòng 24h sau khi bệnh án được gửi sẽ có phản hồi qua cell phone.
E-mail: tvnguyen@ycantho.com , tvnguyen@ctump.edu.vn (nên gửi một địa chỉ và cc cho địa chỉ kia, đề phòng cúp điện).
Nội dung học nằm ở đây:
1. http://www.ycantho.com/category/7/33...u-urology.html
2. http://www.ycantho.com/qa/forumdisplay.php?f=7
password của wifi trong khoa niệu (bvđktp): 0989284265. Thân