trong lúc "ra giang hồ tung hoành" đôi lúc gặp phải những tình huống không thể nào ngờ. nên tránh để khổi "ôm hận" nhá'
http://www.tin247.com/tu_lam_gay_kie...-21243122.html