Mình mới tìm thấy trang medicalvideos.us có rất nhiều đoạn video về y khoa cũng khá hay. Các bạn nào rảnh ghé xem nhé.
Còn đây là đường link về khâu vết thương:

http://www.medicalvideos.us/play.php?vid=1754