Đi luân khoa RHM: học kỹ 4 chuyên khoa.
1. Bệnh học miệng- Nha Chu, 2. Chữa Răng - Nội Nha - Tia X, 3. Phục hình, 4. Răng trẻ em - Chỉnh hình
Chú ý: chăm sóc răng bn tiểu đường, lịch khám định kỳ. Đọc kỹ các loại nước súc miệng (nước muối, Listerine, Oral B, Mybacin..…).