ketone bao gồm các chất: acetone, aci acetoacetic, acid D beta-hydroxybutyrix là sản phẩm còn lại sau khi thoái hóa acid béo ở gan. sau khi được tổng hợp ở gan, các thể ketone vào máu đi đến các cơ quan ngoài gan để tái tạo trở lại thành acetyl CoA vào chu trình acid citric cung cấp năng lượng cho tế bào.
khi thiếu insulin (do tiểu đường) hoặc khi glucose và glycogen bị cạn kiệt (do đói kéo dài) thì quá trình beta oxi hóa ở gan tăng làm tăng tạo thể ketone, chu trình acid citric của mô ngoài gan tăng hoạt động nhưng không kịp sử dụng. kết quả là nồng độ thể ketone trong máu tăng cao
các thể ketone có tính acid cao. khi nồng độ ketone trong máu quá cao có thể dẫn đến hôn mê do tăng acid máu


http://en.wikipedia.org/wiki/Ketone
http://www.medterms.com/script/main/...ticlekey=39574
http://www.diabetes.co.uk/diabetes-and-ketones.html