Tế bào nón (cone cell) và tế bào que (rod cell) là hai loại tế bào cảm nhận ánh sáng ở võng mạc. Mỗi loại tế bào có chức năng riêng của nó. Tế bào hình nón tập trung nhiều ở trung tâm võng mạc, nó giúp ta cảm nhận sự rõ ràng, đường nét, chi tiết của sự vật do khả năng đáp ứng kích thích của nó nhanh. Trong khi đó, tế bào que tập trung nhiều ở ngoại biên võng mạc và giúp cho mắt có thể nhận thấy ánh sáng trong tối do khả năng nhạy cảm với ánh sáng của loại tế bào này. Số lượng của tế bào que cũng đáng kinh ngạc, nó nhiều gấp 20 lần tế bào nón (90 triệu tế bào que so với 4.5 triệu tế bào nón).

Ứng dụng vào thực tế, chính điều này là cơ sở cho những kỹ thuật đặc biệt trong phương pháp đọc nhanh, đọc bằng tầm nhìn ngoại biên. Người Nhật còn phương pháp đọc kinh ngạc hơn - PhotoReading - chụp cả trang sách bằng một cái nhìn.