Gout in the Outpatient Clinic
Hello Mr. Fitzgerald. How are you doing today?

Chào ông Fitzgerald. Hôm nay ông thấy trong người thế nào?

Oh hello Doctor Thomas, I am doing terribly. My knee is killing me. Look!

Xin chào bác sĩ Thomas, tôi đau quá. Đầu gối tôi đau muốn chết. Bác sĩ xem này!

(Mr.Fitzgerald rolls up his pant leg to reveal a swollen right knee.)

(Ông Fitzgerald kéo ống quần lên để lộ đầu gối phải bị sưng vù.)

Oh yes. I see. Let me ask a few questions and then I can examine the knee. When did it start?

Ồ, tôi thấy rồi. Tôi xin hỏi ông vài câu hỏi và sau đó tôi sẽ khám cho ông. Ông bị đau từ khi nào?

Yesterday. Pain, then the swelling and more pain. Doctor Thomas, it is the gout acting up again.

Hôm qua. Lúc đầu bị đau, sau đó đầu gối sưng lên, đau càng nhiều hơn. Bác sĩ Thomas, lại là một cơn gút cấp đây.

Anything else bothering you?

Ông còn đau chỗ nào khác không?

No just the knee.

Không, tôi chỉ đau đầu gối thôi.

Fevers?

Ông có sốt không?

Oh, yes. I’ve had a little fever for the last two days. I’ve been taking ibuprofen for the pain but it is just not working.

Vâng, có. Tôi sốt nhẹ chừng hai ngày nay, tôi đã uống ibuprofen nhưng không hiệu quả.

I am sorry to hear that. What was your gout like before?

Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe như vậy. Bệnh gút của ông trước đây biểu hiện như thế nào?

The first time was five years ago. It started in the big toe. I’ve had an attack of some sort every two or threee months for the last year. Now, mostly in my knees. Then usually get better with ibuprofen and rest.

Bệnh xảy ra lần đầu cách đây 5 năm. Bắt đầu ở ngón chân cái. Năm ngoái, cứ 2,3 tháng tôi lại bị đau một lần. Hiện nay đau chủ yếu ở hai đầu gối. Cơn đau của tôi thường giảm khi tôi uống ibuprofen và nghỉ ngơi.

Now you are still having periods of weeks to months where you feel just fine?

Hiện tại ông cũng có những lúc không bị đau được kéo dài vài tuần hay vài tháng phải không?

Yes.

Vâng.

Any rashes on your skin or genitals? Sometimes a swollen knee can be from other infections.

Ông có bị nổi ban ngoài da hay ở bộ phận sinh dục không? Đôi khi đầu gối bị sưng là do nhiễm trùng ở vùng khác.

No, nothing like that.

Không, hoàn toàn không.

Now let me review. What other medical problems do you have?

Bây giờ để tôi xem lại. Ông còn mắc bệnh nào khác nữa không?

High blood pressure, high cholesterol and I’m overweighed.

Tôi bị tăng huyết áp, tăng cholesterol máu và thừa cân.

And you use alcohol, correct?

Ông có uống rượu phải không?

Yes. And it seem a little more now that my wife died. I’m only 55 and she was only 52 when she died.

Vâng. Tôi uống nhiều hơn khi vợ tôi mất. Hiện tôi chỉ 55 tuổi và bà ấy mất lúc 52.

Yes, I remember meeting her once. You must miss her very much. But you know, drinking too much alcohil is never good when you are sad, and it can also trigger a gout attack. How much alcohol are you drinking?

Vâng, tôi nhớ đã gặp bà ấy một lần. Chắc ông nhớ bà ấy nhiều lắm. Nhưng ông biết đấy, khi buồn mà uống rượu nhiều thì không tốt đâu, và nó lại có thể gây gút đấy. Ông uống bao nhiêu rượu?

About 3 beers per day, more on the weekend.

Khoảng 3 lon bia mỗi ngày, cuối tuần thì nhiều hơn.

Do you ever drink first thing in the morning?

Có bao giờ ông uống vào lúc sáng sớm không?

No, usually at night when I am alone.

Không, thường thì tôi uống vào buổi tối khi tôi ở một mình.

Ever thought about cutting back?

Có bao giờ ông nghĩ sẽ bớt uống rượu không?

Yes, I’d like to. I just thought I’d slow down after I got used to my wife being gone.

Có, tôi muốn lắm, tôi nghĩ tôi sẽ giảm uống rượu dần sau khi tôi quen với việc vợ tôi mất.


Các bạn đọc thêm Outpatient Clinic nhé:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clinic