1. Chích cầm máu (Sclerotherapy): đưa chất gây xơ hóa vào tĩnh mạch, làm mất luôn tĩnh mạch.

2. Thắt cầm máu tĩnh mạch (Variceal ligation or banding): cột tĩnh mạch bị vỡ lại.