Systematicsystemic thoạt nhìn na ná giống nhau, đều là tính từ, chỉ cần thêm 2 ký tự “a” và “t” thì systemic sẽ biến thành systematic. Tuy nhiên chúng không phải là 2 từ đồng nghĩa và được sử dụng theo cách khác nhau.

Systematic có thể dịch là có hệ thống, có phương pháp. Systematic đề cập đến một hành động, một quá trình được lên kế hoạch một cách chu đáo, được sắp xếp, dàn dựng từng bước, bước này nối tiếp bước kia theo một trật tự, một hệ thống.

Ví dụ: systematic worker: công nhân làm việc có phương pháp.
systematic insolence: sự láo xược có hệ thống.

Systemic được dịch:

1). (thuộc) hệ thống, chỉ một sự việc tồn tại bên trong hoặc ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Hệ thống ở đây là tập hợp nhiều phần tử có liên quan với nhau. (Ví dụ: hệ thống bệnh viện Cần Thơ: tập hợp nhiều bệnh viện tại Cần Thơ: bv đa khoa TW, bv đa khoa Cần Thơ, bv tai mũi họng,…)

2). (thuộc) toàn bộ cơ thể: thuật ngữ trong y khoa chỉ sự tác động lên nhiều cơ quan hoặc toàn bộ cơ thể.
Ví dụ: systemic disease: bệnh ảnh hưởng đến một số cơ quan, tổ chức mô hoặc toàn bộ cơ thể.