Muông:Từ chỉ loài động vật có bốn chân - theo Wikitonary.
Muông có trong chim muông, muông thú,...
Nghe bài hát Tám điệp khúc của Duy Khánh:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0OUsw9QOlB