1. Sơ lược giải phẫu và sinh lý

Ureterorenal Reflex: khi ureter bị nghẽn lại, động mạch thận cũng sẽ co lại. Điều này giúp giảm lượng nước tiểu được tạo ra, tránh quá tải cho thận.
2. Cơ bản siêu âm Doppler thận
RI index: peak systolic velocity – peak diastolic velocity / peak systolic velocity
Velocity phụ thuộc vào sức cản của hệ mạch thận. Mạch co nhỏ lại thì sức cản sẽ tăng lên, velocity giảm xuống.
3. Vai trò của siêu âm Doppler trong đánh giá tắc nghẽn hệ niệu

Do có Ureterorenal reflex, khi có tắc nghẽn, động mạch thận sẽ co nhỏ lại, dẫn đến làm tăng RI index. Siêu âm Doppler dựa vào sự gia tăng của RI index để chẩn đoán tắc nghẽn hệ niệu ( sỏi, bướu tiền liệt tuyến, ….)
Tài liệu tham khảo:
http://www.hoiyhoctphcm.org.vn/index...anh-&Itemid=57
http://60s.com.vn/index/224878/12082007.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10811403
http://www.ndt-educational.org/images/krumme.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15308935
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/1...00.00583.x/pdf