Rụng trứng  Hoàng thể E2, Progesteron.
Khi mang thai sẽ có sự chuyển giao hoàng thể cho nhau  Thời điểm cần hỗ trợ hoàng thể??
9 tuần bánh nhau đã có thể đảm đương nhiệm vụ của minh
- Lí luận: hỗ trợ đến 9 tuần là đủ.
- Thực tế: hỗ trợ đến 12 tuần.
Hỗ trợ hoàng thể ở chu kì:
- Có kích thích buồng trứng.
- Không có kích thích buồng trứng.
1. Có kích thích buồng trứng:
Trong chu kì có nhiều hoàng thể do có nhiều trứng phát triển, nhiều Progesteron. Bình thường 4 ngày sau đỉnh Progesteron mới giảm nhưng ở chu kì có kích thích buồng trứng sẽ giảm sớm hơn.
2. Không có kích thích buồng trứng: Chu kì phôi trữ, chuẩn bị nội mạc, bổ sung P càng sớm càng tốt. Bổ sung trước khi làm thủ thuật sẽ làm giảm co thắt khi bơm qua lỗ trong cổ tử cung.
3. Thuốc hỗ trợ:
• hCG: hiệu quả cao, làm tăng P, E2 nội sinh nhưng cũng làm tăng nguy cơ quá kích  ít sử dụng.
• Progestatif:
i. Dạng uống: 90% bị chuyển hóa qua gan lần đầu.
ii. IM: dạng dầu: chích đau, chích nhiều lần gây apxe??
iii. Dạng đặt âm đạo: tốt do P giảm từ từ.
E2 Kích hoạt thụ thể P giúp P có tác dụng hơn. Chu kì có sử dụng GnRH đồng/ đối vận sẽ gây tác dụng ức chế hạ đồi- yên- buồng trứng  cần bổ sung E2.

Tóm lại:
- Có sử dụng thuốc ức chế hạ đồi- yên phải hỗ trợ hoàng thể.
- Hỗ trợ bằng:
o Proges: hiệu quả.
o E2 : khi có sử dụng GnRHa/ anta.
o hCG: nguy cơ quá kích buông trứng.