Dưới đây là video hướng dẫn kỷ thuật mổ lấy thai, xin mời nhấn vào đường dẫn phía dưới:
Phần 1: http://www.youtube.com/watch?v=MjPAOfUAB2g
Phần 2: http://www.youtube.com/watch?v=2f48i...eature=related
Phần 3: http://www.youtube.com/watch?v=KKAVb...eature=related
Phần 4: http://www.youtube.com/watch?v=fOVW6...eature=related
Phân 5: http://www.youtube.com/watch?v=guW40...eature=related
Chúc mọi người học tốt!