Đây là trang Web của đài VOA - Voice of America. Trang web có cung cấp những bản tin thời sự với phần âm thanh đọc kèm theo. Đặc biệt là đọc rất chậm, phát âm rất rõ. Đặc biệt hữu ích cho anh em cần bổ sung Vocabulary để xem tin tức quốc tế. . Cám ơn bạn Ways đã chỉ cho mình nguồn tin rất thú vị này.

http://www.voanews.com/learningenglish