Trong hội chứng mang thai giả, vô kinh có thể thể kết hợp với chứng ưỡn cột sống, chướng bụng, buồn nôn và ngực to.

các bạn có thể tham thảo thêm:
http://en.wikipedia.org/wiki/False_pregnancy
http://www.webmd.com/baby/guide/fals...y-pseudocyesis
http://www.minddisorders.com/Ob-Ps/Pseudocyesis.html