Thuốc : Busulfan, chlorambucil, tiêm thuốc hoặc cấy tránh thai, cyclophosphamide, và các phenothiazin có thể gây vô kinh. thuốc ngừa thai có thể gây ra không rụng trứng và vô kinh sau khi họ ngưng. http://www.healthscout.com/ency/68/388/main.html
Liệu pháp phóng xạ. Chiếu xạ ở vùng bụng có thể phá hủy màng nhầy trong tử cung hay những buồng trứng, gây vô kinh . http://www.enotalone.com/article/7392.html
Phẫu thuật. Phẫu thuật cắt bỏ cả hai buồng trứng hay tử cung gây ra vô kinh.