Corpus luteum cysts may cause sudden amenorrhea as well as acute abdominal pain and breast swelling. Examination may reveal a tender adnexal mass and vaginal and cervical hyperemia.

U nang hoàng thể có thể gây vô kinh đột ngột cũng như đau bụng cấp và vú sưng. Kiểm tra có thể phát hiện 1 khối mềm và sung huyết âm đạo và cổ tử cung.
http://60s.com.vn/index/1446654/30052008.aspx