Buồng trứng mất nhạy cảm với chất hướng sinh dục: là một rối loạn nội tiết dẫn đến vô kinh và không có các đặc điểm sinh dục thứ cấp.

Tài liệu tham khảo:
http://dictionary.bachkhoatoanthu.go...3JkPQ==&page=7
http://hoanglongpharma.com/products-...omatoplex.html