+ Streptococcus agalactiae: viêm màng não
+ Neisseria gonorrhoeae: lậu mắt bẩm sinh
+ Chlamydia trachomatis: viêm kết mạc thể vùi, viêm phổi ở trẻ sơ sinh.
+ Herpes simplex II: herpes sơ sinh
+ Candida albicans: tưa lưỡi trẻ sơ sinh
+ HBV, CMV, HIV, ...