Kính gởi Thầy!
Em là sinh viên của trường dhyd Cần Thơ,xin Thầy cho phép em được hỏi Thầy về
các chuyên ngành đào tạo sau đại học của hệ NGOẠI.
Em thấy các mã ngành đào tạo sau đh như là ngoại niệu,ngoại nhi,ngoại lồng ngực,ngoại chấn thương,ngoại tiêu hoá...nhưng lại có ngoai tổng quát em không hiểu rõ.
Em không rõ là ngoại tổng quát có khác gì so với các ngoại em kể trên,em không rõ là sẽ mổ phần nào của cơ thể và gồm những cơ quan nào.
Em có xem trường đhyd Sài Gòn cũng không thấy mã ngành đào tạo của ngoại tổng quát,chỉ thấy của những ngoại khác,bác sĩ ngoại tổng quát có được phép làm qua các chuyên khoa ngọai khác không.
(vthung33@yahoo.com.vn)
---------
Dear,
Ngoại TQ trước đây được hiểu là khoa ngọai có cả bụng, ngực, tk, niệu, ctch...Hiện nay ngọai TQ được hiểu là abdominal surgery. Nhìn rộng ra tòan thế giới, tùy theo bv đó là bv cấp huyện, hay tỉnh, hay TW:
1. Cấp huyện: Ngọai TQ được hiểu là bs đó phải biết khám, chữa trị, mổ cả bụng, ngực, niệu và cả sản.
2. Cấp tỉnh: ngọai tq là bs mổ bụng: abdominal surgery (gan-mật-tụy, tvb, hậu môn-trực tràng, ruột non-ruột già).
3. Cấp TW hoặc bv chuyên khoa thì còn sâu hơn nữa: bs chuyên khoa gan-mật, bs chuyên khoa hậu môn-trực tràng, bs chuyên khoa tiêu hóa....ở bv phụ sản (có 16 chuyên khoa): bs chuyên khoa sản thường, bs chuyên khoa sản bệnh, bs chuyên khoa phụ nội, bsck phụ ngọai, bsck hiếm muộn và vô sinh, bsck nhũ....bv niệu thì có 7 ngành, trong nhánh sỏi niệu thì có 5 món (ESWL, PCNL, Endo, Laparo, open...). Vả lại, trước khi vào làm ở chuyên khoa em phải đi rouler (rotation) rất nhiều khoa theo quy định. Do đó, tùy theo em định công tác ở đâu thì học cho phù hợp. Đừng quên câu: Tôi không cần biết anh học cái gì, tôi cần biết anh làm được cái gì và làm với ai? Thân.