Hai phương pháp để đặt stent đường mật được sử dụng nhiều nhất là:
ERCP(endoscopic retrograde cholangiopancreatography)
PTC(percutaneous transhepatic cholangiography)


http://hoanmysaigon.com/index.php?op...897&Itemid=126