Đây là các cây thuốc nam thi sẽ dùng để thi kỹ năng của y33. Bản quyền của Nguyễn Hữu Bút Ya-33. Các bạn down xong nhớ liên hệ tác giả đóng tiền bản quyền.
http://www.mediafire.com/?mnmyz3wziuy