BN bị K tlt dễ bị bệnh chuyển hóa, tiểu đường, timmạch sau khi trị "tước đọat androgen" bằng thuốc hoặc phẫu thuật (castration). Đọc thêm: http://www.medscape.com/viewarticle/...5&uac=117806HN