Quan sát bằng mắt thuờng với axít axêtic (VIA) VIA, còn duợc gọi là quan sát trực tiếp bằng mắt thuờng ,có thể là một biện pháp thay thế cho xét nghiệm tế bào hoặc có thể duợc sử dụng cùng với sàng lọc Pap. Với phuong pháp VIA, dung dịch axít axêtic 3% dến 5% (dấm) duợc bôi lên cổ tử cung bằng cách xịt lên bề mặt hoặc thấm vào cục gòn dể bôi và quan sát cổ tử cung bằng mắt thuờng sau 1 phút. Nếu quan sát thấy các vùng bị trắng gần với khu vực chuyển tiếp thì xét nghiệm này duợc coi là duong tính dối với các thay dổi tế bào tiền ung thu hoặc ung thu xâm lấn sớm. Phuong pháp VIA không dòi hỏi phải có phòng xét nghiệm hay nhân viên duợc dào tạo chuyên sâu. Kết quả cho thấy ngay lập tức, cho phép diều trị ngay trong lần tới khám và vì vậy giảm tỷ lệ không duợc diều trị do khách hàng không dến khám lại. Một uu diểm nữa của phuong pháp VIA mà không có ở phuong pháp Pap hay xét nghiệm HPV ADN là nó cho phép nguời cung cấp dịch vụ xác dịnh phần nhỏ các tổn thuong duong tính mà không phù hợp với diều trị bằng phuong pháp áp lạnh, một cách diều trị rất phù hợp ở noi có nguồn lực hạn chế. Ðiều này có nghia là ngay cả khi xét nghiệm duợc thực hiện bằng phuong pháp Pap hoặc HPV DNA thì chỉ có VIA mới có thể giúp dua ra quyết dịnh có xử trí bằng phuong pháp áp lạnh hay không. Ðộ nhạy của VIA tốt bằng hoặc tốt hon dộ nhạy của Pap smear, nhung cung giống nhu Pap smear, kiểm tra bằng mắt thuờng là rất chủ quan, và cần phải
giám sát dể kiểm soát chất luợng của các phuong pháp kiểm tra bằng mắt thuờng. VIA có thể không phù hợp lắm ở phụ nữ sau mãn kinh bởi vì vùng chuyển tiếp dịch chuyển vào ống cổ tử cung khi mãn kinh.

Normal cervix:


VIA