“Kiên trì kéo dài xương có thể giúp xương dài thêm, nhưng kiên trì kéo dài dương vật chỉ giúp dương vật bị… liệt luôn”. Xem thêm: http://www.tintuconline.com.vn/vn/th...804/index.html