Các bạn học lớp beginner (xóa mù chữ) lấy sách sinh lý guyton ở đây: http://www.thuvien-ebook.com/forums/...ead.php?t=9225