Ruột non là đoạn ống tiêu hóa chính thức nối dạ dày và ruột già. Ruột non dài 4-6m chia làm 3 đoạn: tá tràng, hổng tràng, hồi tràng. Tuy về mặt đại thể cả ba có vài nét khác nhau nhưng về mặc vi thể chúng có cấu trúc cơ bản giống nhau giữa các đoạn có sự chuyển đổi từ từ


Chức năng chính của ruột non là
- Đẩy dưỡng trấp từ dạ dày xuống đoạn tiêu hóa dưới
- Tiếp tục tiêu hóa bằng dịch tiêu hóa
- Hấp thụ các chất dinh dưỡng vào máu
Thành ruột non cũng giống như các đoạn khác của ống tiêu hóa, gồm 4 tầng áo đồng tâm: niêm mạc, tầng dưới niêm mạc, tầng cơ và vỏ ngoài


1. Tầng niêm mạc là lớp áo trong cùng, khắp bề mặt niêm mạc ruột non, biêu mô lợp trên bề mặt, được mô liên kết đệm dày lên thành những nhung mao ruột
Biểu mô gồm ba loại tế bào
- Tế bào hấp thụ (tế bào mâm khía): là những tế bào hình trụ, trên mặt tự do của tế bào có những vạch dọc gọi tạo thành một lớp khía dọc gọi là mâm khía. Mâm khía của tế bào được tạo thành bởi nhiều vi nhung mao song song và rất gần nhau làm tăng diện tích hấp thụ

Những men tiêu hóa trong lồng ruột có thể được hấp thụ trên 1 diên tích rộng là những sợi glycoprotein của màng mặt, quá trình tiêu hóa trước khi xãy ra trong lồng ruột có thể xãy ra trên các vi nhung mao này


Ở phía dưới dãy tận trong bào tương có nhiều ty thể dài, nhiều lysosom, nhiều lưới nội bào tương nhẵn, các mạng lưới này chứa nhiều men cần cho sự tổng hợp triglycerid từ acid béo và monoglycerid- Tế bào đài: Những tế bào hình trụ cao có đài, nằm xen kẻ các tế bào hấp thụ, cực ngọn tế bào phình ra chứa các giọt nhầy, chất nhầy là những chất hổn hợp của ít nhất 2 loại mucoprotein và polysacharid sunfat chức năng để bôi trơn và bảo vệ niêm mạc ruột non

- Tế bào ưa bạc: là những tế bào nội tiết đơn bào, chất tiết serotonin đổ vào tầng dưới niêm, là chất có hoạt tính đối với hệ thần kinh, gây co rút cơ trơn ruột non rất mạnh, có vai trò quan trọng trong sự lan truyền nhu động ruột
Tế bào hạt ở đáy: tiết gastrin và enteroglucagon

bài chưa hoàn chỉnh đang soạn