BƯỚU TIỀN LIỆT TUYẾN

I. Giải phẩu

II. Chức năng TLT
- Đường đi của nước tiểu thoát từ bụng đái.
- Sản xuất tinh dịch làm môi trường cho tinh trùng hoạt động, tinh dịch sẽ đổ vào đoạn đầu của ống dẫn mà TLT bao lấy để phóng ra ngoài.
III. Triệu chứng lâm sàng
- Đầu tiên:
+ Tiểu đêm nhiều lần.
+ Hoặc tiểu chậm phải đứng một lúc mới tiểu được
- Nặng hơn
+ Tiểu khó phải rặn một lúc mới tiểu được.
+ Cảm giác không hết nước tiểu trong bụng đái, cố gắng mới tiểu hết.
+ Tiểu xong vào giương cảm giác vẫn chưa thỏa mãn.
=> Lúc này bướu đã chèn ép nhất định vào ống đái và điều trị đã muộn
IV. Biến chứng
- Bí tiểu
- Đái ra máu
- Nhiễm trùng tiểu
- Sỏi bọng đáy, sỏi thận
- Suy thận
V. CLS
- Thăm trục tràng : TLT sưng to, độ chắc, độ lớn của TLT
- ECHO : + Chẩn đoán bướu, xác định kich của TLT
+ Đánh giá Grade TLT :
• Grade 1: TLT lồi vào bàng quan < 5mm
• Grade 2: TLT lồi vào bàng quan 5 - 10mm
• Grade 1: TLT lồi vào bàng quan > 10mm
- Soi bọng đái
- Thử kháng nguyên đặc hiệu của TLT trong máu ( PSA )
+ PSA < 4mg/dl khả năng K TLT < 1 %
+ PSA càng cao thì khả năng K TLT càng cao.
- Sinh thiết.