Glomerulonephritis là thuật ngữ được sử dụng để mô tả nhiều bệnh của thận (thường là ảnh hưởng cả 2 thận). Nhiều bệnh được đặc trưng bởi sự viêm hoặc là ở cầu thận (glomeruli) hoặc là ở mạch máu nhỏ của thận. Nhưng không phải tất cả các bệnh đều có thành phần gây viêm. Glomerulonephritis được chia thành 2 nhánh:
(1) Nephrotic syndrome: không có yếu tố gây viêm
(2) Nephritic syndrome: có yếu tố gây viêm
Để cho dễ nhớ không viêm:"O"; có viêm:"I"