Từ Semaine (tuần) trong tiếng Pháp xuất phát từ tiếng Latin là Septimana, có nghĩa là 7 buổi sáng. Và người ta chọn tên của 7 ngôi sao (le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne) để đặt cho chúng. Hậu tố "di" xuất phát từ tiếng Latin là dies, nghĩa là ngày.

Theo thứ tự:
- Lundi: jour de la Lune - ngày của Mặt Trăng
- Mardi: jour de Mars - ngày của Sao Hoả
- Mercredi: jour de Mercure - ngày của Sao Thuỷ
- Jeudi: jour de Jupiter - ngày của Sao Mộc
- Vendredi: jour de Vénus - ngày của Sao Kim
- Samedi: jour de Sabbat. Riêng ngày thứ 7 thì không theo luật trên, nó được lấy theo tên một vị thần của người Do Thái. Còn người Anglo-Saxons thì gọi là Saturne. Nếu như theo cách gọi tên các vì sao thì đáng ra thứ 7 phải được đặt tên Saturdi thay vì Samedi.
- Dimanche: jour de Seigneur (ngày của Chúa). Theo người Anh, người Đức họ quyết định vẫn giữ tên gọi này cho ngày của Mặt Trời.

Vậy chủ nhật là ngày đầu tuần hay cuối tuần?
Trong tôn giáo, thì ngày chủ nhật là ngày đầu tuần, nó là ngày Chúa phục sinh. Còn theo ISO và hiện tại chúng ta đang dùng, thì chủ nhật là ngày cuối tuần.

Link: http://ca-m-interesse.over-blog.com/...-48038356.html