AHD là tên của cuốn từ điển American Heritage Dictionary, mà cô Hạt Cát (mình chỉ biết cô học ngành ngôn ngữ học ở Mỹ thôi, nickname của cô là Hạt Cát Trong Sa Mạc) đã dùng hệ thống phiên âm của nó để dạy phát âm cho các em nhỏ ở Mỹ hay người Việt ở Mỹ. Những ai còn tự ti về phát âm tiếng Anh của mình thì hãy xem ngay bộ 8 clip này của cô Hạt Cát nha. Mình chắc chắn các bạn sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và có thể tự viết riêng cho mình một cuốn "từ điển" luôn .

https://youtu.be/Cs6NwhSdusg

Từ điển mà cô sử dụng là AHD dictionary. https://ahdictionary.com/
Chúc các bạn sớm master phát âm của mình nha.