Sốt phát ban có phải là 1 bệnh ko? ( mình nêu câu hỏi vì nghe các bạn, các anh chị và các Bác... có chẩn đoán là SỐT PHÁT BAN?????)
Triệu chứng, nguyên nhân gây ra là gì?

thanks rất nhiều!