MEIG’S SYNDROME

Khi có một khối u nang cùng với Meigs syndrome và tăng CA-125 huyết thanh, cần phải theo dõi chặt chẽ vì khối u nang có thể chuyển thành ác tính (malignant tumor).


1.Meig’s syndrome: gồm 3 triệu chứng chính, cổ trướng(ascite), tràn dịch màng phổi(pleural effusion), u buồng trứng lành tính (fibroma).Các triệu chứng biến mất khi cắt bỏ khối u.

2.Dịch trong ổ bụng và màng phổi có thể là dịch thấm hoặc dịchh tiết. Cơ chế của sự hình thành dịch chưa rõ ràng, tuy nhiên có giả thiết cho rằng:
Dịch màng phổi là do dịch cổ trướng truyền qua các kênh bạch huyết ngang cơ hoành.
Dịch màng bụng là do kết quả của quá trình kích thích phúc mạc bởi khối u cứng chắc hoặc u chèn ép hệ thống mạch máu, bạch huyết xung quanh. Ngoài ra, có thể do Hormon…
3.Chẩn đoán phân biệt: cirrhosis, congestive heart failure, renal disease, metastasis.

Tham khảo:
1.wikipedia
2.emedicine