Bệnh án hậu phẫu bướu tiền liệt tuyến

Link:
http://www.mediafire.com/download/pf...nh+-+YAK36.doc