Bệnh nhận bị thận ứ nước độ III do hẹp khúc nối bể thận niệu quản (T), chức năng thận (T) còn 21%. Được đặt JJ trước sau đó mổ tạo hình lại chổ hẹp bể thận niệu quản.
Link: http://www.mediafire.com/view/dbtojm...c_noi-fix1.pdf