I/ SƠ LƯỢC
Phiên bản sơ khởi của một stent niệu quản lần đầu tiên được làm ra và được sử dụng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 trên cơ sở Công trình tiên phong của Albarran để hỗ trợ trong phẫu thuật mổ mở niệu quản. Vào năm 1967 Zimskind là người đầu tiên mô tả vị trí đặt stent nội soi để giảm bớt tắc nghẽn niệu quản. Những Stent vào thời kỳ đầu này thường xuyên bị dịch chuyển và tụt ra ngoài. Một cuốn tiểu thuyết về thiết kế được phát triển bởi Gibbons trong những năm 1970 ban đầu giải quyết này vấn đề này, nhưng nó không là thực sự hiểu quả cho đến khi có sự ra đời của Double J và Pigtail stents do Finney và Hepperlen và các đồng nghiệp (1978) tạo ra. Sau đó việc sử dụng stent niệu quản trở thành phổ biến rộng rãi (Watterson et al, 2002, Chew và Denstedt, 2004). Stent niệu quản đã trở thành một công cụ cơ bản trong ngành tiết niệu hiện nay và chỉ định trong nhiều trường hợp bao gồm giải quyết tắc nghẽn, phòng ngừa tắc nghẽn hoặc trong chấn thương niệu quản và sử dụng như là nẹp niệu quản.
Xem: http://www.mediafire.com/view/n9hqrd...eral_Stent.pdf