Bài của Phạm Trọng Nguyễn - YBK36
http://www.mediafire.com/view/mbl4qc...U_CƠ_TIM.doc