1. All the following are potential risks for plasma-derived factor concentrates except
A. HIV contamination.
B. Hepatitis contamination.
C. Development of factor inhibitor.
D. Renal toxicity.
E. Allergic reaction.

Dịch: Những câu dưới đây là nguy cơ tiềm tàng của các chế phẩm yếu tố cô đặc từ huyết tương, ngoại trừ:
A. Nhiễm HIV
B. Nhiễm viêm gan
C. Phát triển chất ức chế yếu tố đông máu. (Kháng thể kháng yếu tố đông máu)
D. Gây độc thận.
E. Phản ứng dị ứng.
Chọn câu: D.
Giải thích:

- Loại câu A, B: vì nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua máu thông qua các chế phẩm yếu tố đông máu cô đặc từ huyết tương đã được phát hiện và nghiên cứu từ lâu, mặc dù sự phát triển của các liệu pháp bất hoạt virus trong chế phẩm nhưng vẫn có thể coi đó là một nguy cơ, bên dưới là dẫn chứng trích dẫn từ một vài tài liệu đáng tin cậy cũng như mở rộng thêm một số thông tin:
HIV: “In the early 1980s, up to 80% of haemophilia patients became infected with HIV through transfusion of infected plasma-derived products. Since then, the safety of plasma-derived factor concentrates has improved substantially with the introduction of two virus inactivation procedures: 1) solvent/detergent treatment, which inactivates lipid-enveloped viruses; and 2) heat treatment, which targets non-lipid enveloped viruses (Ananyeva et al. 2004). There have been no reports of HIV in Australia since the introduction of heat and solvent/detergent (SD) treatment of coagulation factor concentrates (Haemophilia Foundation Australia Medical Advisory Panel 2000).”
(https://www.blood.gov.au/system/file...guidelines.pdf)

Hepatitis:”…However, there remains a theoretical risk that previously unrecognised infective agents may still gain access to the donor pool. For example, although there has been no reported transmission of blood-borne viral agents in Australia since 1990 (JBC FVIII/FIX working party & National Blood Authority 2004), confidence in plasma-derived products was seriously undermined in Japan when 1) plasma-derived products produced from pooled plasma were withdrawn after donors were diagnosed with Creutzfeld Jacob disease; and 2) evidence of hepatitis A transmission through pdFVIII products was revealed (Yoshioka et al. 2001). Therefore, methods used to purify plasma-derived products are a direct function of the accuracy of information concerning novel infectious agents.”
(https://www.blood.gov.au/system/file...guidelines.pdf)

- Loại câu C: vì đây là biến chứng đáng ngại nhất trong việc điều trị bằng chế phẩm yếu tố đông máu cô đặc từ huyết tương của những bệnh nhân hemophilia. Những kháng thể này làm ảnh hưởng tới sự gắn kết của các yếu tố này với những thành phần đông máu khác. Một số trích dẫn:
“Nevertheless, the management of people with haemophilia is still evolving. The most challenging complication of current therapy, the development of FVIII inhibitors, is still a major issue to be resolved. It is essential to determine whether recombinant and plasma-derived FVIII products have different immunogenicity, since inhibitors hamper effective and prompt treatment of bleeding events and their prevention and lead to a high risk of morbidity and mortality.”
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3200403/)

“Patients treated with factor VIII products should be carefully monitored for the development of inhibitory antibodies by appropriate clinical observations and laboratory test”
(https://www.ema.europa.eu/en/documen...ision-2_en.pdf)

- Chọn câu D: Bản chất chế phẩm yếu tố đông máu cô đặc từ huyết tương (VIII, IX) là glycoprotein trong huyết tương, tham gia vào quá trình đông máu, không chuyển hóa hay thải trừ qua thận nên không gây độc cho thận.

- Loại câu E: Các báo cáo cảnh giác dược cho thấy chế phẩm yếu tố đông máu cô đặc từ huyết tương cho tỉ lệ phản ứng quá mẫn cao hơn so với sản phẩm yếu tố đông máu tái tổ hợp. Trích dẫn:
"Pharmacovigilance reports of inhibitors or hypersensitivity are relatively low for intravenously administeredand FVIII or VWF products, whether plasma derived or recombinant. A recent randomized study of plasma-derived FVIII concentrate versus recombinant FVIII showed a much lower rate of inhibitor formation with plasma-derived products"
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/...1111/trf.14241)