1. Kể các nguyên nhân xuất huyết nội mà em biết.
  2. Phân độ xuất huyết nội.
  3. Xuất huyết nội do vỡ gan độ IV là gì?
  4. Xuất huyết nội do nang hoàng thể chảy máu (HC đau giữa kỳ kinh: Mittel schmerz) là gì?
  5. Giá trị của Paracentesis or Diagnostic peritoneal lavage. Hiện nay có ở đâu làm việc này không?
  6. Hãy tìm những bài báo nói về xuất huyết nội sau mổ VRT nội soi.
  7. Mổ BN xuất huyết nội nặng do vỡ gan thì nên truyền máu tươi hay truyền HC lắng? chú ý bao nhiêu đơn vị (350ml)?
  8. Mô tả triệu chứng lS của BN sau mổ xuất huyết nội bị DIC (đông máu nội mạch rải rác).
  9. BN bị chảy máu dd-tt do loét có gọi là xuất huyết nội không?
  10. Bn bị xuất huyết nội trước khi chết có bị mê không? Hỏi BN có trả lời đúng trước khi lìa trần không? Giải thích