1. Bẩm sinh: Choanal atresia thì rất hiếm.
 2. Mắc phải:
  1. Nhiễm trùng.
  2. Dị ứng.
  3. Viêm.
   1. Viêm mũi do vận mạch (vasomotor rhinitis).
   2. Viêm mũi do vận mạch không tăng BC ưa acid
   3. Polyp.
  4. Ung thư.
   1. Nasopharyngeal carcinoma.
   2. Carcinoma of maxillary sinus.
   3. Malignant granuloma.
  5. Bệnh granuloma.
  6. Chấn thương.
  7. Thoái biến do tuổi tác (Degenerative Senile rhinorrhea).