1. Bn nam vừa tốt nghiệp ĐH ngành tài chánh kế tóa. Hai thận ứ nước độ 1 do sỏi NQ lưng 2 bên. Sỏi P # 10mm, sỏi T # 8mm. BN cao 173cm. BMI # 19. Có 2 phương án can thiệp cho BN này. a. ESWL T rồi thứ hai ESWL P. Có 1 tỉ lệ đau quặn thận sau ESWL thậm chí vô niệu phải soi đặt JJ cấp cứu. b. Soi NQ 2 bên dưới tê tủy sống đặt JJ rồi ESWL sau (nếu lấy sỏi cơ hội được thì lấy luôn).
  2. Ý nghĩa LS của Rh+.
  3. Vì sao cas BN nam 61 tuổi bị sỏi túi mật mà lại có bilirubin tăng cao và men gan cũng tăng rất cao?
  4. VRT thể mucocole là gì?
  5. BN sỏi OMC 80 tuổi có K+=2.7 mà sao đi mổ cấp cứu không thấy bù K+? Vậy K+ bằng bao nhiêu thì cho phép mổ chương trình?
  6. ….Còn tiếp…