1. Cho SV xem ống JJ. Giải thích cách đặt. Yêu cầu về đọc chỉ định và tai biến-biến chứng của JJ.
  2. Ống Foley 2 chia, 3 chia. Công dụng của từng nhánh. Vì sao ống Foley có tráng silicone?
  3. Hai BN Nguyễn Ngọc T (1952) và Phạm Thị M (1946). Người thì MSCT cản quang, người thì chụp MSCT không cản quang. Tại sao?
  4. Phân biệt thủng tạng rỗng (perforation) và vỡ tạng rỗng (rupture) trong trường hợp Xquang bụng đứng thấy pneumoperitoneum?
  5. Khám ca HC Down có TVB P bẩm sinh và tinh hoàn T ẩn.
  6. Khám ca tràn dịch tinh mạc P. Sờ không được tinh hoàn P. Soi đèn pin. Echo
  7. Nguyên tắc đọc phim ngực: nguyên tắc 1/3.