1. Phân biệt : Viêm thận mủ (pyonephritis) ≠ Thận ứ mủ (pyonephrosis) ≠ Viêm bồn thận-thận (pyelonephritis).
  2. Nang thận (simple renal cyst) là gì? (Xem)
  3. Năm điều cần học khi đứng trước BN đái khó nghi do bướu TLT: (Xem)
  4. Nước tiểu có Nitrit (+). Giải thích và ứng dụng LS.
  5. Thận ứ nước (hydronephrosis) có mấy độ? (Xem)