Đi lang thang tí vô tình lượm được "lục mạch thần kiếm" gởi lên để các huynh đệ tham khảo

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=294992&mpage=1