LINK: http://www.mediafire.com/download/d3...RT_FAILURE.doc

Nguồn: Tạp chí Nội Khoa số đặc biệt 8/2013.